Khai báo HQ - Customs Declaration

Người gửi cam kết đã khai đủ và đúng những thông tin về hàng hoá được gửi.

Người gửi đã đọc kỹ điều khoản chung của VIEC trước khi sử dụng dịch vụ của VIEC tại ĐÂY.

The Consignee has read, understood and agreed with all the terms of general conditions of VIEC before decided to use her services. 

 

Lưu ý: Thông tin về hàng hoá phải được khai chính xác và đầy đủ. Nội dung và nguồn gốc hàng hoá sẽ là trách nhiệm của Quý khách. Quý khách không gửi những mặt hàng cấm theo quy định của hàng không và điều kiện của VIEC. Hàng hoá không theo quy đinh nếu bị phát hiện trong thùng hàng, chủ hàng sẽ chịu phạt từ €200.

 

Dịch vụ của VIEC: 

  • Tư vấn vận chuyển hai chiều Hà Lan và Việt Nam.
  • Tư vấn thủ tục Hải Quan tại đầu Hà Lan và Việt Nam.
  • Đại diện thương mại xuất nhập khẩu cho thương gia hai nước Hà Lan và Việt Nam.
  • Hỗ trợ tư vấn với dịch vụ trọn gói cho quý khách muốn mở cửa hàng bán đồ nhập khẩu Châu Âu.
  • Marketing cho cửa hàng của Quý khách trên mạng xã hội. 
  • Mua hàng tại các nước Châu Âu.