Meijhorst Makeover 2017

Làm đường mới 24 > 26/4

Từ ngày 24 đến hết ngày 26 tháng 4 này, con đường phía trước văn phòng của VIEC sẽ được thay áo mới. Trước, mặc áo 3 lỗ, lạnh, giờ đây sẽ được mặc sơ mi dài tay :) >>> Mặc dù việc làm đường khiến việc đi lại khó khăn hơn, nhất là đối với khách hàng của VIEC khi tới gửi hàng hoá và làm việc với chúng tôi. Tuy nhiên VIEC vẫn mở cửa bình thường để đón quý khách, ngoại trừ ngày lễ Koningsdag từ 27 đến hết 1 tháng 5, VIEC phải đi đến mừng sinh nhật anh Willem. 

Hẹn sớm gặp lại quý khách nhé. 

Write a comment

Comments: 0