VIEC đây!

Có lẽ cách mà nhiều người thường làm mỗi khi có thắc mắc là nhấc máy lên và... Whatsapp. 

Hãy liên lạc với VIEC theo thông tin sau bạn nhé: 

VIEC - Head Office

Meijhorst 6002

6537KT Nijmegen - The Netherlands

Kvk: 54699002

Email: info@viec.nl

Telephone:

+31 (0) 6 4204 9998

+31 (0) 6 5926 6788

+31 (0) 6 1876 5375

Xin hãy làm cuộc hẹn trước khi ghé thăm VIEC, để VIEC có thể đón tiếp bạn được chu đáo. 

VIEC mở cửa:

Từ thứ Hai đến thứ Năm: từ 10h đến 17h

Thứ Sáu: từ 13h đến 17h.

 


Vietnam Import Export Company / NL Media Marketing

Address: Meijhorst 6002

6537KT Nijmegen - The Netherlands

The Dutch Commercial Registration: 54699002

Headquarters number. 000023676973